Disclaimer

De adresgegevens worden opgenomen in een adressenbestand. Deze adresgegevens zijn enkel bestemd voor gebruik door Eandis en Stedelijk Onderwijs Antwerpen en worden niet meegedeeld aan derden. Zoals voorzien in de wet van 8/12/1992 betreffende de gegevensverwerking en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, beschikt u over een inzage- en correctierecht van uw gegevens. Uw gegevens opvragen en corrigeren kan via het contactformulier op deze website. Wedstrijd zonder aankoop- verplichting. Over deze wedstrijd wordt niet gecorrespondeerd.